Sankt Pauli församling

Göteborg

Gudstjänster

Välkommen gudstjänstgemenskapen i Sankt Pauli församling!

……………………………………………………….

Lyssna via webben
Söndagens högmässa kan man lyssna till i direktsändning här på hemsidan. Via Sankt Pauli närradio kan du också lyssna till sammandrag från söndagens gudstjänst samt morgonböner och andakter.

Se kalendern för gudstjänster.

Vill du bidra till söndagens kollekt kan du göra det via swish
nummer 
123 636 64 05, mottagare Kollekt-Sankt Pauli.