Sankt Pauli församling

Göteborg

Gudstjänster

Välkommen gudstjänstgemenskapen i Sankt Pauli församling!

……………………………………………………….

Lyssna via webben
Söndagens högmässa kan man lyssna till i direktsändning här på hemsidan. Via Sankt Pauli närradio kan du också lyssna till sammandrag från söndagens gudstjänst samt morgonböner och andakter.

Se kalendern för gudstjänster.