Sankt Pauli församling

Göteborg

Gudstjänster

Välkommen gudstjänstgemenskapen i Sankt Pauli församling!

Högmässa
Vi firar söndaglig högmässa kl 11.00, med undervisning, nattvard, körsång, söndagsskola i tre grupper, personlig förbön, kyrkkaffe.

Under veckan
Veckomässa onsdagar kl 18.30
Middagsbön vardagar kl 12.00 (pausar i dessa virustider)

För att se vilka som tjänstgör, körer som sjunger mm, titta i kalendern aktuell söndag.

Lyssna via webben
Söndagens högmässa kan man lyssna till i direktsändning här på hemsidan. Via Sankt Pauli närradio kan du också lyssna till sammandrag från söndagens gudstjänst samt morgonböner och andakter.