Sankt Pauli församling

Göteborg

Gudstjänster

Välkommen gudstjänstgemenskapen i Sankt Pauli församling!

OBS!
Fr.o.m. Palmsöndagen den 5/4 firar vi i Sankt Pauli tillsvidare endast “digitala” högmässor. Dvs endast genom direktsändning via hemsidan.

……………………………………………………….

Högmässa (direktsänds)
Vi firar söndaglig högmässa kl 11.00, med undervisning, nattvard, körsång, söndagsskola i tre grupper, personlig förbön, kyrkkaffe.

Under veckan (direktsänds)
Bibelstudier onsdagar kl 18.30

Lyssna via webben
Söndagens högmässa kan man lyssna till i direktsändning här på hemsidan. Via Sankt Pauli närradio kan du också lyssna till sammandrag från söndagens gudstjänst samt morgonböner och andakter.