Sankt Pauli församling

Göteborg
Välkommen att lyssna till högmässan i Sankt Pauli!

18  februari 11.00
Högmässa, Första söndagen i fastan
Tema: Prövningens stund
Johannes Sköldengen – präst
Per W Ohls – organist
Kören VOiCES under ledning av Lena Eriksson

Agenda 


Frågor? Vill du veta mer eller har frågor om sändningen, teknik m.m. får du gärna höra av dig. Kontakta Bengt Karlsson
031-731 5843, bengt.karlsson@svenskakyrkan.se