Sankt Pauli församling

Göteborg

Ingen livestreaming pågår just nu.

19 maj 11.00
Högmässa med konfirmation, 5:e söndagen i påsktiden
“Att växa i tro”
Björn Larsson – präst
Ungdomskören, Kören VOiCES
Lena Eriksson – körledare
Mikael Holmlund – organist/körledare

Agenda


Vill du veta mer eller har frågor om sändningen, teknik m.m. får du gärna höra av dig. Kontakta Bengt Karlsson

031-731 5843, bengt.karlsson@svenskakyrkan.se