Sankt Pauli församling

Göteborg

Ingen livestreaming pågår just nu.

Under söndagarna den 21 juli till och med 11 augusti kommer det inte finnas någon agenda för varje gudstjänst. Den fasta gudstjänstordningen med liturgiska musiken finns här.
Psalmer pålyses i gudstjänsten.


sö 7 juli 11.00 Högmässa
3:e a sön ef Trefaldighet
“Förlorad och återfunnen”
Martin Lindh  – präst
Ingrid Melltorp – organist

Agenda


sö 14 juli 11.00 Högmässa
4:e a sön ef Trefaldighet
“Att inte döma”
Björn Larsson  – präst
Jan H Börjesson – organist
Helene Stensgård Larsson – solist

Agenda


Vill du veta mer eller har frågor om sändningen, teknik m.m. får du gärna höra av dig. Kontakta Bengt Karlsson

031-731 5843, bengt.karlsson@svenskakyrkan.se