Sankt Pauli församling

Göteborg

Tillfällen till bön

Tillfällen till bön i församlingen

”Jag säger er: allt vad två av er kommer överens om att be om här på jorden, det skall de få av min himmelske fader. Ty där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.” Mt 18:19f

Middagsbön
mån-fre kl 12.00 i kyrkan

Bön för församlingen
Första onsdagen i månaden kl 17.30 samlas vi i ett av rummen bak i kyrkan för att tillsammans be för församling, dess uppgift, framtid och liv.

Personlig förbön i söndagens högmässa
I den söndagliga högmässan kl 11 finns det alltid förebedjare som gärna ber för och med dig.

Enskilt samtal och bikt
Kontakta någon av våra präster eller diakoner.