Sankt Pauli församling

Göteborg

Örgryte pastorat

Sankt Pauli är ett eget pastorat med en egen kyrkoherde i Svenska kyrkan i Göteborg tom 2017.

Från och med januari 2018 är Sankt Pauli församling tillsammans med Björkekärr, Härlanda och Örgryte församlingar  ett nytt pastorat – Örgryte pastorat.

Läs mer om detta här