Sankt Pauli församling

Göteborg

Ny församlingsherde från och med nyår!

Vid årsskiftet kommer Björn Nilsson till tillträda tjänsten som  församlingsherde i Sankt Pauli församling.
Han är i nuläget fh i Björkekärrs församling.
Vår nuvarande fh Daniel Bennsten kommer att återgå till att vara komminister här i församlingen.

Mottagning av Björn Nilsson sker i högmässan söndagen den 13 januari.