Sankt Pauli församling

Göteborg

MH hs
Mikael Holmlund
organist, körledare för Kyrkokören och Vokalensemblen.
(tjänstledigt våren 2018 from 8 jan) 031-731 58 44 epost

Vikarier för Mikael under våren 2018:

Fullskärmsinfångning 2017-12-28 141451
Elisabeth Feldt
– organist, ledare för Kyrkokören. 031-731 58 44. epost
Mathias Harms – ledare för Vokalensemblen. 0734-01 68 36.


LE hs
Lena Eriksson
kantor, körledare för VOiCES, Seniorkören och Damkören.
031-731 58 61 epost


IA hs
Ingegerd Anderzén
musikpedagog, ledare för rytmikgrupper och barnkörer.
031-731 58 41 epost