Sankt Pauli församling

Göteborg

Fullskärmsinfångning 2019-01-034
Mikael Holmlund
organist, körledare för Kyrkokören och Vokalensemblen.
031-731 58 44 epost

Mathias Harms –  vikarierande ledare för Vokalensemblen. 0734-01 68 36.


LE hs
Lena Eriksson
kantor, körledare för VOiCES och Sankt Pauli Damkör.
031-731 58 61 epost


IA hs
Ingegerd Anderzén
musikpedagog, ledare för rytmikgrupper och barnkörer.
031-731 58 41 epost