Sankt Pauli församling

Göteborg

Ungdomskör för dig som är ca 14 år och uppåt.
Vi övar varje onsdag 17.15-18.15 och framträder ca 3-4 framträdanden per termin i samband med högmässor och musikgudstjänster.
Kom med och sjung!

Ledare: Mikael Holmlund