Sankt Pauli församling

Göteborg

Ungdomskör för dig som är ca 14 år och uppåt.
Denna kör hade sin premiär under hösten 2017 och målet inför 2018 är att det ska finnas en stabil grupp att bygga vidare på.
Vi övar varje onsdag 17.15-18  och framträder ca 3-4 framträdanden per termin i samband med högmässor och musikgudstjänster.
Terminsstart 17 januari

Kom med och sjung!

Ledare: Mikael Holmlund
Under våren är Mikael tjänstledig och vikarie är Elisabeth Feldt.