Sankt Pauli församling

Göteborg
Sankt Pauli kyrkokör

Sankt Pauli kyrkokör är en blandad kör med de fyra stämmorna sopran, alt, tenor och bas. Kören har en låg medelålder och ungefär 30 medlemmar. Körens fokus är, att medverka i församlingens huvudgudstjänst på söndagar. Men vi framför även större körverk och gör musikgudstjänster av olika slag.

Den musikaliska inriktningen är klassisk kyrkomusik. Ett mål är att föra in det stora kulturarvet av god körmusik in i gudstjänstens mitt.

Någon gång om året reser kören iväg för att repetera eller konsertera. Den senaste resan gick till Bornholm men England, Irland och Gotland har också varit mål för våra resor.

Vi övar i Sankt Pauligården torsdagar kl 19:00-21:00.

Är du intresserad?
Hör av dig!  Mikael Holmlund  031-731 58  44.