Sankt Pauli församling

Göteborg
Sankt Pauli kyrkokör

Sankt Pauli kyrkokör är en fyrstämmig kör med klassisk repertoar, förhållandevis låg medelålder och ca 25 medlemmar.
Kören medverkar regelbundet i högmässan i Sankt Pauli kyrka och gör några gånger per termin egna musikgudstjänster och konserter.
Med jämna mellanrum framförs även större körverk med orkester. Ungefär vartannat år görs en längre körresa, senast till Trondheim.

Nyfiken på hur kören låter?

Vi övar i Sankt Pauligården torsdagar kl 19:00-21:00.

Är du intresserad av att sjunga med oss?
Hör av dig!  Mikael Holmlund  073-7482116