Sankt Pauli församling

Göteborg
Musik i församlingen

Sankt Pauli församling har ett rikt musikliv. Detta vill vi gestalta såväl i medverkan i söndagens huvudgudstjänst samt i ett musikaliskt utbud på söndagskvällar.
Vid vår huvudgudstjänst, på söndagar kl.11, sjunger ofta någon av församlingens körer. Församlingens psalmsång är kraftfull och en stund innan gudstjänsten spelas samlingsmusik på orgeln.
På söndagskvällar är programmet varierat. Evensong – aftonsång i anglikansk tradition, kammarmusik eller solosång. Någon kväll framför någon av körerna musik inom ramen för en mera tydlig gudstjänst eller ett mera konsertant sammanhang.
Vårt mål är att den musik vi gör skall vara kyrkomusik som antingen inordnar sig i någon form av gudstjänstram eller alldeles i sig själv utgör en gudstjänst.

Bibeln talar om att sjunga och spela till Herrens ära och detta vill vi ha som mål för församlingens musicerande.

Välkommen att njuta av vår musik vid olika tillfällen. Du är också välkommen att vara med i någon av församlingens alla körer!


 

 

Mikael Holmlund
organist, körledare för Kyrkokören
031-731 58 44

Mathias Harms, vik.ledare för Vokalensemblen
harmsmathias@gmail.com

Lena Eriksson
körledare för VOiCES och Damkören
031-731 58 61 e-post

Ingegerd Anderzén
Rytmikpedagog och barnkörledare
031-731 58 e-post

 

Följ Kyrkomusiken i Sankt Pauli på Facebook

 

Bildresultat för facebook 
Kyrkomusiken i Sankt Pauli