Sankt Pauli församling

Göteborg

Missionsdag i Pauli

Söndagen den 25 feb kommer det i högmässan vara en välsignelsestund och förbön för familjen Unosson, Lisa, Hjalmar och Erik som under många år varit med här i församlingen.
De kommer i vår att sändas ut som missionärer till Peru av ELM-BV.

Vid kyrkkaffet kommer de att berätta om sitt kommande arbete och Erik J Andersson och Rakel Smetana kommer att presentera ELM:s missionsarbete.