Sankt Pauli församling

Göteborg

Ljudarkiv, Tillbakablick

Här kommer det att finnas gamla ljudfiler från förr.
(arkiveras på sidan under kortare perioder)

Spelar upp:

1993.05.16 AS Bönsöndagen -Wihlborg / E Andersson
1992.05.24 HMG 5 sön e Påsk -Andersson / Ingvarsson
1992.05.10 HMG 3 sön e Påsk - Siverbo / Ingvarsson
1992.05.03 HM 2 sön e Påsk -Birgersson / Melltorp
1992.0426 HMG 1 sön e Påsk - Andersson / Ingvarsson
1992.04.20 HMG Annandag Påsk -Siverbo / E Andersson
1992.04.19 HM Påskdagen -Birgersson / Siverbo / Melltorp
1992.04.17 HMG Långfredag -Andersson / Melltorp
1992.04.12 HMG Palmsöndagen -Siverbo / Melltorp
1995.04.02 HMG 5 sön i Fastan -Siverbo / Melltorp
1995.03.16 HMG JM Bebådelsedag -TA Broman / Norrback
1995.03.19 HMG 3 sön i Fastan -Skredsvik / Norrback
1994.02.27 HMG 2 sön i Fastan -Andersson / Melltorp
1994.02.20 HMG 1 sön i Fastan -Andréen / Norrback
1995.02.26 HMG Fastlagssöndagen -Andersson / Melltorp
1995.02.19 HMG Sexagesima -TA Broman / Norrback
1994.01.30 HMG Septuagesima -Andersson / Melltorp
1999.02.07 HMG Kyndelsmässodagen -Göransson / Melltorp
1995.01.22 HMG 3 sön e Trett -TA Broman / Melltorp
1994.01.16 HMG 2 sön e Trett -Siverbo, Andersson, Giertz / Melltorp
1995.01.08 HM 1 sön e Trett -Siverbo / Norrback
1995.01.06 Trettondedag Jul -Andersson / Melltorp
1995.01.01 Nyårsdagen -Birgersson / Melltorp
1994.12.31 Nyårsbön -Paradis / Melltorp
1993.12.26 Annandag jul -Andersson / Melltorp
1993.12.25 Julotta -Siverbo / Melltorp
2005.12.18 HMG 4 sön i Advent Kh install -Eriksson / Börjesson
1995.12.17 HMG 3 sön i Advent -F Fehn / Melltorp
1994.12.04 HM 2 sön i Advent -Andersson, Nilsson / Norrback
1994.11.26 Vi sjunger in Advent -Andersson / Melltorp
1992.11.30 HMG 1 sön i Advent -Siverbo / Melltorp
1991.11.24 HM Domsöndagen B Birgersson / I Melltorp
1988.11.20 HMG Domsöndagen -F Fehn / ?
1990.11.03 HM Alla Helgons Dag -S Andersson, T Johansson
1984.02.26 Reformationsdagen "Kh-installation Stig Andersson" -Gärtner, Andersson
1981.03.29 Midfastosöndagen Aftonsång predikan -Göte Siverbo
1979.06.29 4 sön e Tref, Inträdespredikan -Carl-Johan Hellberg