Sankt Pauli församling

Göteborg

Välkommen till Sankt Pauli församlings mediasidor!

Här hittar du till sidan som direktsänder våra gudstjänster.

Under flikarna “Ljudarkiv” kan du lyssna till Sankt Pauli närradios program, gudstjänster det senaste året samt äldre inspelade föredrag och gudstjänster ur arkivet.

Vill du veta mer om ljudarkivet och vad som finns i arkiverat, teknik m.m, hör av dig till Bengt Karlsson.
031-731 5843  bengt.karlsson@svenskakyrkan.se