Sankt Pauli församlings mediasidor

Göteborg

Ljudarkiv “Tillbakablick”

Här finns äldre gudstjänster från olika årtal.
Lite längre ned på sidan kan du lyssna till ljudfilerna eller ladda ned till din enhet.
(Filerna arkivera under c:a 12 månader)

Spelar upp:

2006.07.16 -Apostladagen -Densloe / Birgersson
2004.06.27 -Joh Döp Dag -TA Broman / Börjesson
2003.07.06 -3 sön e Tref -Andersson / Tobin
2003.06.29 -2 sön e Tref -Andreén / Börjesson
2003.06.22 -1 sön e Tref -TA Broman / Börjesson
2001.06.10 -Heliga Tref Dag -Birgersson / Nilsson
2001.06.03 -Pingstdagen -Andreén / Börjesson
2001.05.24 -Kristi Himf Dag -Hallbjörner / Börjesson
2000.05.28 -Bönsöndagen -Göransson / Börjesson
2004.05.09 -5 sön i Påsktiden -Andersson / Börjesson
2001.05.13 -4 sön e Påsk -Andréen / Börjesson
2001.05.06 -3 sön e Påsk -Hallbjörner/Börjesson
2000.05.07 -2 sön e Påsk -Andréen/Johansson
2000.04.30 -1 sön e Påsk -TA Broman/Börjesson
2000.04.24 -Annandag Påsk -Lycke/Eriksson
2000.04.23 -Påskdagen -Göransson/Börjesson
2000.04.21 -Långfredag -Andersson/Börjesson
2000.04.16 -Palmsöndagen -TA Broman/Börjesson
2000.03.26 -JM Bebådelsedag -Andersson/Börjesson
2000.04.02 -Midfastosöndagen -Gärtner/Börjesson
2000.03.19 -2 sön i Fastan -Lycke / Johansson
2000.03.12 -1 sön i Fastan -Göransson / Börjesson
2000.03.05 -Fastlagssöndagen -Broman / Börjesson
2000.02.06 -Kyndelsmässodagen -Andréen / Börjesson
1999.01.31 -Septuagesima -Broman / Melltorp
1999.01.24 -3 sön e Trett -Göransson / Melltorp
1999.01.17 -2 sön e Trett -Andréen / Eriksson
1999.01.10 -1 sön e Trett -Andersson / Melltorp
1999.01.06 -Trettondedag Jul -Broman / Melltorp
1999.01.03 -Sön e Nyår -Andersson, Göransson / Melltorp
1999.01.01 -Nyårsdagen -Andréen / Melltorp
1995.12.31 -Nyårsbön -TA Broman / Melltorp
1995.12.31 -Sön efter Jul -TA Broman / Melltorp
2019.12.26 -Annandag jul -Nilsson / Holmlund
2018.12.26 -Annandag Jul -Larsson / Holmlund
2017.12.26 -Annandag Jul -Sköldengen / Holmlund
2019.12.25 -Juldagen -Larsson / Holmlund
2018.12.25 -Juldagen -Johansson / Holmlund
2017.12.25 -Juldagen -Larsson / Holmlund
2019.12.22 -4 sön i Advent -Larsson/Lind / Holmlund
2018.12.23 -4 sön i Advent -Bennsten / Melltorp
2017.12.24 -4 sön i Advent -Bennsten / Holmlund
1995.12.24 -4 sön i Advent -Nilsson / Melltorp
2019.12.15 -3 sön i Advent -Nilsson / Holmlund
2018.12.16 -3 sön i Advent -Olsson / Holmlund
2017.12.17 -3 sön i Advent -Sköldengen / Holmlund
1995.12.17 -3 sön i Advent -Fehn / Melltorp
2019.12.08 -2 sön i Advent -Larsson / Hjalmarsson
2018.12.09 -2 sön i Advent -Bennsten / Ohls
2017.12.10 -2 sön i Advent -Bennsten / Holmlund
1995.12.10 -2 sön i Advent -Broman / Norrback
2019.12.01 -1 sön i Advent -Larsson / Holmlund
2018.12.02 -1 sön i Advent -Larsson / Holmlund
2017.12.03 -1 sön i Advent -Bennsten / Holmlund
1995.12.03 -1 sön i Advent -Andersson / Melltorp
2019.11.30 -Vi sjunger in Advent -Larsson / Eriksson
2015.11.28 -Vi sjunger in Advent -Hansson / Börjesson
2010.11.27 -Vi sjunger in Advent -Adrian / Eriksson
2009.11.28 -Vi sjunger in Advent -Eriksson / Eriksson
1998.11.28 -Vi sjunger in Advent -Broman / Melltorp
1995.12.02 -Vi sjunger in Advent -Broman / Melltorp
1995.11.26 -HMG Domsöndagen -Andersson / Melltorp
1995.11.19 -HMG Sön före Domsöndagen -Fehn / Melltorp
1995.11.12 -HMG 22 sön e Tref -Andersson / Norrback
1995.11.05 -HMG Sön e Alla Helgons Dag -Andersson, Nilsson / Norrback
1995.11.04 -HMG Alla Helgons Dag -Andersson / Norrback
1995.10.29 -HMG 20 sön e Tref -Andersson / Melltorp
1995.10.22 -HMG 19 sön e Tref -T-A Broman / Melltorp
1995.10.08 -Tacksägelsedagen -Broman / Melltorp
1995.10.01 -Helige Mikaels dag -Andersson / Melltorp
1994.09.18 -16 sön e Tref -Fehn / Melltorp
1994.09.11 -15 sön e Tref -Andersson / Giertz / Melltorp
1994.09.04 -14 sön e Tref -Siverbo / Melltorp
1994.08.28 -13 sön e Tref -Andersson / Norrback
1994.08.21 -12 sön e Tref -Siverbo / Norrback
1994.08.14 -11 sön e Tref -Siverbo, Giertz / Melltorp
1994.08.07 -10 sön e Tref -Paradis / Melltorp
1994.07.31 -9 sön e Tref -Siverbo / Melltorp
1994.07.24 -8 sön e Tref -Siverbo, Giertz / Melltorp
1994.07.17 -Kristi Förkl Dag -Andersson / Norrback
1995.07.23 -6 sön e Tref -Skredsvik / Norrback
1994.07.03 -Apostladagen -Andreén, B Giertz / Norrback
1994.06.26 -4 sön e Tref -Andreén / Norrback
1994.06.19 -3 sön e Tref -Birgersson / Norrback
1994.06.25 -Midsommardagen -Andersson / Norrback
1993.06.13 -1 sön e Tref -Andersson / Ingvarsson
1992.06.14 -Heliga Tref Dag -Siverbo / Lantz
1992.06.07 -Pingstdagen -Andersson / Melltorp
1992.05.28 -Kristi Himf Dag -Birgersson / Ingvarsson
1984.02.26 -Reformationsdagen "Kh-installation Stig Andersson" -Gärtner, Andersson
1979.06.29 -4 sön e Tref, Inträdespredikan -Carl-Johan Hellberg