Sankt Pauli församling

Göteborg

Kyrkoråd och kyrkofullmäktige

Förtroendevalda i Kyrkofullmäktige och Kyrkoråd, Göteborgs Sankt Pauli mandatperioden 2014-2017

 

Kyrkofullmäktige

Frimodig kyrka
Ledamöter:
Per Bodemar, Margareta Svensson
Ersättare:
Anders Hultgren, Kristina Rådberg

Socialdemokraterna
Ledamöter:
Gunnel Rydén
Christina Wising
Fredrik Ylander vice ordf.

Öppen kyrka – en kyrka för alla
Ledamöter:
Sissi Bauman Frangos
Siv Bengtsson
Helene Blomqvist
(Nils Olof Ericsson ) ordf.
Birgitta Peining
Gun-Britt Pettersson
Birgitta Sundahl
Inga-Lill Thersthol

Kyrkorådet

Kyrkorådets uppgift
I Kyrkoordningen, som är kyrkans ”grundlag” står som kyrkorådets första uppgift att ”ha omsorg om församlingslivet”. Länk till Kyrkoordningen. De viktiga arbetet för kyrkorådet handlar om att se till att det finns personal och lokaler till verksamheten och om att göra en budget för användandet av de pengar som Samfällda kyrkofullmäktige ställer till vår församlings förfogande.
Minst lika viktigt är kyrkorådets och dess ledamöters delaktighet och engagemang i gudstjänstliv och annat arbete både i helg och vardag. Det skapar naturliga mötesplatser med möjligheter för församlingsmedlemmar och personal att föra fram tankar och önskemål, vilket ger goda förutsättningar för bra beslut.

Kyrkvärdar
Till kyrkorådets ansvar hör också att utse kyrkvärdar. Deras uppgift är att ta särskild vård om kyrkobyggnaden och finnas till hands under gudstjänsterna för alla som är i kyrkan. Våra kyrkvärdar är Margareta Svensson, Per Bodemar, Kristina Svensson och Nils Olof Ericsson.

Ledamöter och ersättare i kyrkorådet för mandatperioden 2014-2017.

Frimodig kyrka
Ledamöter: Per Bodemar vice ordf
Ersättare: Anders Hultgren

Socialdemokraterna
Ledamöter: Fredrik Ylander
Ersättare: Christina Wising

Öppen kyrka – en kyrka för alla
Ledamöter:
Nils Olof Ericsson ordf. 070-825 14 78 noe(a)kinesiska.com
Sissi Bauman Frangos
Siv Bengtsson
Inga-Lill Thersthol
Ersättare:
Gun-Britt Petersson
Helene Blomqvist