Sankt Pauli församling

Göteborg
Samtal – någon att prata med?

Ibland är livet inte så lätt att leva. Erfarenheten har visat att det kan vara till stor hjälp att tala med någon utanför den närmaste bekantskapskretsen.
Det kan vara påfrestningar av olika slag som drabbar oss. En skilsmässa, någon jag älskar dör, mitt barn mobbas eller jag blir arbetslös – bara några exempel på svårigheter som kan möta.
En obegriplig ångest, olust, depression eller känsla av meningslöshet är andra exempel.
Vi kan också ställas inför livsval där det känns omöjligt att välja väg eller fundera över om det finns en Gud som bryr sig.
När du behöver tala med någon är du välkommen att ta kontakt med någon av församlingens präster eller diakoner. Vi har tystnadsplikt och samtalen är kostnadsfria.

Vill du samtala med någon är du välkommen att höra av dig till någon av församlingens präster eller diakoner. Önskas enskild bikt kan du läsa mer om det längre ner på sidan.


Annette Andreasson, diakon,
031-731 58 49, e-post

Kristina ”Kicki” Bengtsson, diakon
031-731 58 48, e-post

Daniel Bennsten, präst
031-731 58 45, e-post

Björn Larsson, präst
031-731 58 47, e-post


 

 

Något om enskild bikt

Är det någon skillnad på den förlåtelse vi får i gudstjänsten och den i bikten? Nej, det är inte någon skillnad på förlåtelsen i gudstjänsten och i bikten. Det är samma förlåtelse i båda fallen.

I gudstjänsten ber vi en redan formulerad bön om förlåtelse. Därefter uttalar prästen förlåtelseorden på Jesu Kristi uppdrag i Faderns och Sonens och Den helige Andes namn.

Enskild bikt kan föregås av ett samtal som leder över till bekännelse och tillsägandet av syndernas förlåtelse. Även i bikten är syndabekännelsen färdigformulerad som i gudstjänsten men utrymme finns för den biktande att nämna det som man särskilt vill lyfta av.

Så här går det till:
Man kontaktar en präst och man kommer överens om en tid då man kan träffas. Oftast möts man i kyrkans sakristia.
När man träffas, börjar man att samtala. Om samtalet leder över till bikt har prästen en ordning för den som man kan följa. När prästen på Kristi uppdrag uttalat förlåtelseorden, lämnar han rummet. Den biktande får då en stund för egen bön och tacksägelse.
Bikten är en gåva Herren har givit sin kyrka. Det är ingen skillnad på förlåtelsen men det personliga draget är mycket starkare i bikten. Det finns möjlighet att tala om det som ligger och gnager i hjärtat, man får sätta ord på det man gjort fel och försummat. Förlåtelseorden riktas inte till någon annan.
Samtalet och bikten omgärdas av tystnadsplikt. Prästens tystnadsplikt är absolut.