Sankt Pauli församling

Göteborg
personal

Daniel Bennsten

församlingsherde

Telefon: 031-731 58 45 E-post
personal

Björn Larsson

komminister

Telefon: 031-731 58 47 E-post
personal

Martin Lindh

kyrkoherde, Örgryte pastorat

Telefon: 031-731 83 11 E-post
personal

Johannes Sköldengen

komminister

Telefon: 031-731 58 46 E-post
personal

Annette Andreasson

diakon

Telefon: 031-731 58 49 E-post
personal

Kristina Bengtsson

diakon

Telefon: 031-731 58 48 E-post
personal

Ingegerd Anderzén

musikpedagog, körledare

Telefon: 031-731 58 41 E-post
personal

Lena Eriksson

musiker, körledare

Telefon: 031-731 58 61 E-post
personal

Elisabet Feldt

Organist och körledare (vik vt-18)

Telefon: 031-7315844 E-post
personal

Mikael Holmlund

organist, (tjl fr.o.m. 8/1)

Telefon: 031-731 58 44 E-post
personal

Bodil Skoog

förskolechef/ församlingspedagog

Telefon: 031-731 58 54 E-post
personal

Lotta Svenungsson

vik församlingspedagog

Telefon: 031-731 58 40 E-post
personal

Marcus Waldemarson

församlingspedagog/informatör

Telefon: 031-731 58 50 E-post
personal

Brita Larsson

kokerska/värdinna

Telefon: 031-731 58 40
personal

Tobias Skoog

kyrkoskrivare

Telefon: 031-731 58 53 E-post
personal

Kristina Svensson

församlingshemsvärdinna

Telefon: 031-731 58 52 E-post
personal

Bengt Karlsson

vaktmästare

Telefon: 031-731 58 43 E-post
personal

Johan Cervin

lokalvårdare

Telefon: 031-731 58 51 E-post
personal

Maria Claesson

kock (tjänstledig)

Telefon: 031-731 80 95 E-post
personal

Sofia Enander

barnskötare, Oliven

Telefon: 031-731 80 97 E-post
personal

Karin Fältros

förskollärare, Arken

Telefon: 031-731 80 96 E-post
personal

Maria Halmerius Olander

förskollärare

Telefon: 031-731 80 97 E-post
personal

Rebecka Hector

lärare, Arken

Telefon: 031-731 80 96 E-post
personal

Annika Jabeskog

förskollärare, Oliven

Telefon: 031-731 80 97 E-post
personal

Margaretha Karlsson

förskollärare, Oliven

Telefon: 031-731 80 97 E-post
personal

Alexandra Myhre

förskollärare, tjänstledig

Telefon: 031-731 80 97 E-post
personal

Monica Norén

förskollärare (vik) Oliven

Telefon: 031-731 80 97 E-post
personal

Malin Pauly

förskollärare, Arken

Telefon: 031- 731 80 96 E-post
personal

Anna Svenungsson Hansson (tjl)

förskollärare, Oliven

Telefon: 031-731 80 97 E-post
personal

Azib Hagos

Kock (vik)

Telefon: 031-731 80 95