Sankt Pauli församling

Göteborg

Örgryte Pastorat 2018
Från och med 1/1 2018 upphörde Svenska kyrkan i Göteborg som ekonomisk samfällighet och har delats upp i nio ekonomiska enheter.
För Sankt Paulis del innebär det att vi tillsammans med Björkekärr, Härlanda och Örgryte församlingar nu bildar ett nytt pastorat och ekonomisk enhet – Örgryte pastorat.

Vid kyrkovalet 17 september 2017 utsågs de förtroendevalda som ska leda de nio enheterna från och med 1 januari 2018. Läs om resultatet här.

martinlindh

Martin Lindh
kyrkoherde i Örgryte pastorat


Under tiden fram t.o.m 1/1 2018  har ID (indelningsdelegerade) och dess arbetsutskott – IDAU, arbetat med att förbereda det nya pastoratet och dess nya organisation.

IDAU för Örgryte pastorat utsåg den 25 oktober 2016 Martin Lindh till Förändringsledare/ blivande Kyrkoherde 2018. Han började sin anställning den 1 februari 2017.

Ordförande i IDAU har varit Meri Brandel.
Sankt Pauli församling representerades i IDAU av kyrkorådets ordförande Nils-Olov Eriksson och adjungerad var församlingens kyrkoherde Daniel Bennsten.

Här kan du läsa protokoll från ID och IDAU.


Kyrkoråd och fullmäktige i Sankt Pauli församling under  mandatperioden 2014-2017