Sankt Pauli församling

Göteborg

Välkommen att bli medlem i Svenska kyrkan!
Har du funderingar kring vad det innebär att vara medlem?
Läs mer om…

vad medlemskapet i Svenska kyrkan innebär
hur du blir medlem
kyrkoavgiften (medlemsavgiften), vad som ingår i den och hur stor den är.