Sankt Pauli församling

Göteborg
2019-07-21 | 16:00 - 17:00
Gudstjänst på Dicksons hus

Dicksons hus äldreboende, Göteborgs S:t Pauli församling

Gudstjänst på Dicksons hus

2019-07-21 | 16:00 - 17:00

Präst: Björn Nilsson
Musiker: Ulla Sundlöf
Gudstjänst på äldreboendet Dicksons hus, Danska vägen 61.