Sankt Pauli församling

Göteborg
2019-10-09 | 19:15 - 20:30
Studiekväll i Pauligården

Sankt Pauligården (2), Samtalsrummet, Göteborgs S:t Pauli församling

Studiekväll i Pauligården

2019-10-09 | 19:15 - 20:30

Plats: Sankt Pauligården (2), Stora och lilla salen
Plats: Sankt Pauligården (2), Stora köket
Ansvarig: Björn Larsson
Tretår - fristående uppföljning och fördjupning av söndagens Påtår om Psaltaren, Bibelns bön- och sångbok.
Torbjörn Johansson, lektor på Församlingsfakulteten i Göteborg.