Sankt Pauli församling

Göteborg
2019-05-15 | 13:00 - 13:45
Bibelsamtal inför söndagen

Sankt Pauligården (2), Vardagsrummet, Göteborgs S:t Pauli församling

Bibelsamtal inför söndagen

2019-05-15 | 13:00 - 13:45

Ansvarig: Björn Larsson
"Bibelsamtal - inför söndagen"
Vi läser tillsammans söndagens Bibeltexter och reflekterar och samtalar om dessa.
Både vana och ovana bibelläsare är välkomna!