Sankt Pauli församling

Göteborg

Jul i Sankt Pauli 2018

Fullskärmsinfångning 2018-12-20 142209

sö 23 Fjärde söndagen i advent
11.00 Högmässa
”Herrens moder”
präst – Daniel Bennsten

må 24 Julafton
11.00 Samling vid krubban, präst – Daniel Bennsten
17.00 Julbön,  präst – Björn Larsson
23.00 Julnattsmässa  ”Den heliga natten”
präst – Björn Larsson

ti 25 Juldagen
11.00 Högmässa  ”Jesu födelse”
Owe Johansson – präst

on 26 Annandag jul – Den helige Stefanos dag
11.00 Högmässa ”Martyrerna”
präst – Björn Larsson

18.00 Minns du sången?
Musikgudstjänst med Sankt Pauli damkör med musiker och
en sjungande församling. Lena Eriksson – körledare

sö 30 Söndagen efter jul
11.00 Högmässa  ”Guds barn”
präst – Daniel Bennsten

må 31 Nyårsafton
17.15 Nyårsbön,  präst – Daniel Bennsten

ti 1 Nyårsdagen
11.00 Högmässa  ”I Jesu namn”
präst – Björn Larsson

on 2
17.30 Bön för församlingen
18.30 Veckomässa
Präst – Daniel Bennsten

sö 6 Trettondedag jul
11.00 Högmässa ”Guds härlighet i Kristus”
präst – Daniel Bennsten

18.00 Musikgudstjänst Carols vid Betlehem
En julsångskväll i anglikansk  tradition med Sankt Pauli
kyrkokör under ledning av Mikael Holmlund.
Samuel Eriksson – orgel, Daniel Bennsten – präst

on 9
18.30 Veckomässa
präst – Björn Larsson

sö 13 Första sön ef trettondedagen
11.00 Högmässa ”Jesu dop”
präst – Björn Nilsson
Vi välkomnar vår nye församlingsherde, Björn Nilsson.