Sankt Pauli församling

Göteborg

Internationellt

Pärnu-Jakobi, Estland

 

Sedan Estlands självständighet 1991 har vi en vänförsamling i Pärnu Jaagupi. Under åren som gått har vi haft förmånen att få hjälpa till i deras återuppbyggnadsarbete. Vi har fått hjälpa församlingen med att renovera kyrkan och församlingshemmet som fått förfalla under kommunisttiden.

Många besök och resor görs och har gjorts från båda håll och vänskapsbanden har stärkts och fördjupats. Varje söndag ber vi för varandra i både Pärnu-Jaagupi och Sankt Pauli.
Sommaren gjordes en pilgrimsvandring i Estland tillsammans med vännerna i Pärnu-Jaagupi.

Info: Kicki Bengtsson, diakon, 031-731 58 48,  epost
Besök deras hemsida

internationaelt

Addis Abeba, Etiopien

EECMY Aitikirkko

Hösten 2009 förmedlade Torgny Erling, tidigare missionär i Etiopien, en förfrågan från den äldsta Mekane Yesus församlingen i Addis Abeba om en möjlig vänförsamlingsrelation. En första kontakt togs och det var vår och deras önskan att en sådan relation skulle inledas. Detta är i sin linda men vi ser med glädje och spänning fram emot att fortsätta och fördjupa denna kontakt. Tre månader under hösten -10 hade vi besök av Kes Yoseph Negassa som varit kyrkoherde i församlingen i Addis Abeba. Hittills har vi ordnat två resor till Etiopien och besökt våra vänner i Addis.

Mekane Yesus kyrkan i Etiopien är en växande kyrka och är i nuläget den största evangeliskt lutherska kyrkan i Afrika.

Vi har under de senaste åren varit med och stöttat församlingen i deras arbete bland HIV- och Aidsdrabbade i församlingen. En grupp i församlingen har också varit med och stöttat i deras arbete att plantera nya församlingar främst genom att stötta evangelisters utbildning.

I februari 2015 gjorde en grupp från Sankt Pauli en rundresa Etiopien där besök gjordes i olika Mekane Yesussammanhang.
Hösten 2016 bjöd församlingen in Girum Fantaye som är hemmahörande i Addis Abeba Mekane Yesus och student vid seminariet i Mekanissa till ett två veckor långt besök i Sverige där han bland annat deltog vid vår församlingshelg i augusti 2016.

Info: Marcus Waldemarson, 031-731 58 50, e-post

Projekt och arbeten vi stödjer

Under åren har vi med kollekter och försäljningar stött olika projekt och arbeten, bland annat dessa

  • Nordisk Östmission. Besök deras hemsida.
  • ELM: Bibeltrognavänners arbete i Peru.
  • Drottning Silvias mödrahemmet i Rio – Abrigo Rahina Silvia.
  • Networks Romania  www.networks.org.ro
internationaelt