Sankt Pauli församling

Göteborg

Hemgrupper

Hemgrupp – den lilla gemenskapen i församlingen

Välkommen med i någon av församlingens hemgrupper!
En hemgrupp består ofta av 6-8 personer som regelbundet träffas i hemmen eller i församlingshemmet och som ger möjlighet att lära känna varandra bättre, dela livet, finnas till för varandra, be med och för varandra.
I en så stor gudstjänstfirande församling som vi är på söndagarna i Sankt Pauli är det lätt att försvinna i mängden och då är den lilla gruppens gemenskap viktig. Löftet från Jesus gör den inte mindre viktig!

”Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem.”   /Jesus

Vill du veta mer om hemgrupper i vår församling?

Kontakta: Daniel Bennsten, präst 031-731 58 45.
e-post