Sankt Pauli församling

Göteborg
Vad får man göra i samband med begravning och gravsättning?

När man som anhörig ordnar med begravning och gravsättning känns det som en tröst att kunna få uppfylla den dödes önskemål så långt som möjligt, om hon eller han har haft några. Annars är det alltid rätt att genomföra begravningen på det sätt som känns bra för en själv och andra närstående. I båda fallen är det bra att veta vad man får och inte får göra i samband med begravning och gravsättning.

Exempel på vad man får göra själv:

Ordna med svepning, svepdräkt
Arrangera borgerlig begravning
Dekorera kistan
Formulera dödsannonsen
Hjälpa till i kyrka, kapell eller annan ceremonilokal
Använda eget bårtäcke
Ordna minnesstund
Ta med egen jord till mullpåläggning vid begravning
Detta får anhöriga också göra själva:
(men kontakta först församlingen eller kyrkogårdsförvaltningen)
Tillverka och välja kista och urna (De måste uppfylla vissa krav)
Lägga saker i kistan eller urnan
Välja musik och sång, musiker och sångare
Spela själv i kyrka eller kapell
Gravsätta, själv sänka kistan eller urnan. (Vill man strö askan i hav eller i natur krävs tillstånd av länsstyrelsen)
Tillverka och välja gravsten, gravanordning

Vad man t.ex. inte får göra:

Öppna en grav på allmän begravningsplats
Gravsätta i släktgrav utan tillstånd
Kremera
Sprida askan i minneslund
Fytta kistan eller urnan mellan olika gravplatser
Förvara askan efter en kremerad avliden i hemmet

BroschyrVad får jag göra själv?

Mer detaljerad information om vad man får och inte får göra finns i en broschyr som heter: Vad får man göra själv? Den ges ut av Svenska kyrkans Församlingsförbundet. Den kan man beställa hos sin egen församling eller hos kyrkogårdsförvaltningen.