Sankt Pauli församling

Göteborg

Jesus sa: “Låt barnen komma till mej och hindra dem inte!
Ty Guds rike tillhör sådana!”

Så här har vi ordnat det i Sankt Pauli när det gäller dop.
Vill du att ditt barn skall döpas ringer du till Svenska kyrkans bokningscentral Öster, 031-731 8040 och önskar att få anmäla dop. Då bestämmer vi en tid tillsammans.

Vi har som regel dopgudstjänst lördagar klockan 14:00 och brukar ta ca 30 minuter. Vi bokar maximalt in 3 familjer per gång. Vi har dopklänningar för utlån, tala med prästen innan dopsamtalet om ni är intresserade.

De uppgifter vi önskar få är:

  • Önskemål om ungefärligt datum
  • Barnets tilltalsnamn
  • Barnets personnummer
  • Båda föräldrarnas namn
  • Båda föräldrarnas personnummer
  • Båda föräldrarnas adress
  • Telefonnummer

Vi berättar vilken präst det kommer bli och att denne hör av sig till er för att boka in ett dopsamtal.

Dopsamtalet
Kan ske i hemmet eller i församlingens lokaler, kyrka eller församlingshem, det kommer ni som familj och prästen fram till vad som passar bäst. Under dopsamtalet går prästen igenom vad dopet innebär, hur en dopgudstjänst går till och vad som händer samt givetvis är det ett tillfälle för er att ställa alla de frågor ni har.

Vi önskar att ni planerar in dopet minst 3 veckor i förväg.

Här kan du ladda ner församlingens folder som beskriver en del om dopet och dess innebörd samt övrig praktisk information om hur vi ordnat det i församlingen när det gäller dop.