Sankt Pauli församling

Göteborg
Dödsfall och begravning

Det är inte bråttom. Som anhörig är man ofta i chocktillstånd när ett dödsfall inträffat. Man vill göra något, genast. Eller man blir handlingsförlamad. Ett genomgående råd är att vänta med att planera. Det finns tid att landa.

Samtal med präst eller diakon
Inför döden är det naturligt att vi är osäkra och rädda. När vi drabbas av sorg och död reagerar vi med både kropp och själ. Ibland kan sorgen kännas allt för tung att bära på egen hand. Präster och diakoner är vana att möta människor i svåra situationer och de har tystnadsplikt. Ta gärna kontakt, se länk.

Vad händer?
Kroppen tar i de flesta fall sjukhuset, servicehuset eller, vid en olycka, polisen hand om. De ombesörjer att kroppen förs till bårhuset utan att man i detta skede behöver ta beslut om köp av kista.
Man kan istället i lugn och ro planera för begravningen. Det är viktigt att ta farväl, särskilt vid livets slutliga avsked – döden. Då kan seder och symboler i samband med en begravning vara till tröst och stöd.

Dödsbevis
När någon dör behöver det så småningom utfärdas ett så kallat dödsbevis. Där står när personen dog och av vilken anledning. Om en person har avlidit i stillhet och det var väntat, är det i regel inte så bråttom med att ordna något bevis. Oftast kan då en legitimerad sjuksköterska konstatera dödsfallet och sedan kan en läkare skriva ett bevis. Sker dödsfallet oväntat ska man tillkalla en läkare som kan konstatera det och skriva ut ett dödsbevis.

Intyg för begravning
Den läkare som skriver dödsbeviset skickar det vidare till Skatteverket, som i sin tur utfärdar det intyg som behövs för att man ska få kremera och gravsätta stoftet efter den som dött.

Ta farväl i lugn och ro
Oavsett om ens anhöriga dör i hemmet eller inom en kommunal boendeform, kan han eller hon ligga kvar till dess att man som släkt eller vän har tagit farväl i lugn och ro. Man kan ta god tid på sig att göra i ordning och klä på de kläder som den avlidna skulle ha velat ha. Om man är osäker på vilka önskemål han eller hon haft, får man göra som man själv tror är bäst. Vill man inte själv göra i ordning den avlidna kan en begravningsbyrå sköta det. På sjukhus kan man överlåta det åt sjukvårdspersonalen om man bara vill vara med och se på.

 

Vad gör Svenska kyrkan och Sankt Pauli församling?

Svenska kyrkan har ansvar för begravningsgudstjänsten, gravsättningen och eventuell kremering.
Lokal för begravningsceremoni, gravsättning och kremering är redan betalda genom begravningsavgiften. Om den avlidne var medlem i Svenska kyrkan är även kyrkans övriga tjänster gratis.

I Svenska kyrkan i Göteborg så är det kyrkogårdsförvaltningen som ansvarar för allt det som rör kyrkogårdarna, med gravsättning och framtida gravskötsel.

Praktiska förberedelser

Kontakta församlingen – boka tid tillsammans…
Anhöriga kan själva ta kontakt med församlingen. Då kan man boka tillsammans datum för begravningsgudstjänsten.

Ring Svenska kyrkans bokningscentral Öster, tel 031 -731 80 40.

Dödsboet ansvarar för praktiska förberedelser i samband med begravningen, ett ansvar som ofta överlämnas till en begravningsentreprenör. Men ha inte för bråttom! Vänta gärna ett par dagar med att kontakta begravningsbyrån tills det klarnat hur ni själva vill ordna det. Vad får jag göra själv vid begravningen? Läs mer här.

…eller anlita begravningsbyrå, de ordnar det mesta
Om ni anlitar begravningsbyrå så tar de hand om allt praktiskt och kontaktar församlingen och lämnar en begravingsanmälan.

Tacksägelse
En söndag efter dödsfallet sker tacksägelse i kyrkan för den som varit medlem av Svenska kyrkan. Detta sker efter att en dödsfallsanmälan lämnats till pastorsexpeditionen, denna kan lämnas antingen via dödsboet självt men oftast av begravningsbyrån. Då läses den avlidnes namn upp i den ordinarie gudstjänsten och församlingen samlas i en kort bön för den avlidne medan kyrkans klockor ringer.

Begravningsgudstjänsten
Tillsammans med prästen utformas begravningsgudstjänsten och man försöker så långt det går tillgodose den avlidnes önskan om begravningens utformning. Prästen kan ge förslag på psalmer och allt som rör begravningsgudstjänsten.

Begravning i Sankt Pauli kyrka
Sankt Pauli församling ställer gärna upp och hjälper till för att tillgodose era behov och för att göra begravningen till ett vackert minne. Vi ställer gärna upp och ordnar en begravningsgudstjänst i Sankt Pauli kyrka. Som medlem ingår präst, musiker, vaktmästare samt kyrka och det kostar inget.

Vad händer efter begravningen?
I Sankt Pauli församling har vi flera präster och diakoner som finns till tjänst för att svara på frågor och vara ett samtalsstöd.

Ensamhet – ny gemenskap
Ensamhet är för många den svåraste erfarenheten i samband med sorg. Församlingens olika verksamheter kan ofta hjälpa till att skingra ensamheten. Sankt Pauli församling har olika typer av verksamheter för att passa så många som möjligt. Målet är att det skall finnas något för alla och det kan handla om att samlas kring en aktivitet eller helt enkelt bara umgås med varandra.

“Leva vidare” – grupp
Vi erbjuder samtalsstöd och ”leva vidare” grupp som en av våra diakoner håller i. Kontakta diakon Annette Andreasson 031-731 58 49 eller pastorsexpeditionen 031- 731 5840.