Sankt Pauli församling

Göteborg

Språkcafé / språkcirkel

Fullskärmsinfångning 2017-09-20 113928

Vill du öva dig i att tala svenska? Eller har du en vän som vill det?
Kom till vårt lilla språkcafé i Sankt Pauligården!
Vi fikar tillsammans, pratar med varandra och övar oss i att tala
svenska.
Vi bjuder på kaffe, te och enkelt fika.

Start 1 mars

torsdagar kl 16.30 – 18.00 i Sankt Pauligården.
Frågor? Kontakta diakon Annette Andreasson 031-731 58 49