Sankt Pauli församling

Göteborg
Leva vidare

Du som mist någon som stått dig nära är välkommen med i en grupp, där flera med liknande erfarenheter möts till samtal.

Hör av dig till Annette för info om när nästa grupp börjar.

Info:
Annette Andreasson, diakon 031-731 58 49.
E-post: annette.andreasson@svenskakyrkan.se