Sankt Pauli församling

Göteborg
Resa till det heliga landet

Resan är fullbokad!

Fullskärmsinfångning 2018-06-11 121743

Exodusresor ordnar tillsammans med Sankt Pauli församling en resa till Israel 30/5-8/6 2019.

Läs om resan i foldern här.

Anmälan
Anmäl dig genom att fylla i formuläret nedan.

Mer information lämnar gärna:
Mikael Andersson (reseledare), 0722 – 34 56 98 och
Daniel Bennsten församlingsherde (kaplan på resan), 031-731 58 45.

I samband med anmälan till resan registreras de personuppgifter som du uppgett i våra system. Uppgifterna kommer endast att behandlas av oss som har med resan att göra, och endast i syfte att administrera genomförandet av resan tillsammans med Exodus. Vi delar i övrigt inte vidare dina uppgifter till tredje part. Dessa uppgifter raderas efter resan.

Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen kan du läsa mer om här.

www.svenskakyrkan.se/orgrytepastorat/GDPR


Anmälningsformulär:
Resan är fullbokad!