Sankt Pauli församling

Göteborg

Välkommen i gemenskapen i Pauli!
Sankt Pauligården är under veckodagarna fylld med aktiviteter och träffar för alla åldrar!
Det ordnas en del resor under året som du är välkommen med på!