Sankt Pauli församling

Göteborg

Forum Sankt Pauli

Forum Sankt Pauli
– högmässa kl 11.00, kyrkkaffe och därefter föredrag kl 13.00

Vårens tillfällen

2 februari 
“Vad består, då allt förgår?”
Om den existentiella upplevelsen hur det är vara människa till Kristus, den uppståndne som lever och verkar i oss.
Fredrik Brosché.

29 mars
“Om ämbetsteologi i allmänhet och diakonatet i synnerhet.”
kh Martin Lindh


Med reservation för förändringar
Frågor? Kontakta Björn Larsson, 031-731 58 47