Sankt Pauli församling

Göteborg
Sankt Pauli förskola

Avdelningen Arken:  031-731 80 96, 0703-20 69 59
Avdelningen Oliven:  031-731 80 97, 0707-84 85 02
Köket:  031-731 80 95

Förskolans mail: sanktpauli.forskolan@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Sankt Pauligatan 5-7, 416 62  GÖTEBORG
Postadress: Sankt Pauli församling, Förskolan. BOX 6034, 400 60  GÖTEBORG

Förskolechef 
Bodil Skoog
bodil.skoog@svenskakyrkan.se, 031-731 58 54

Vi som jobbar på förskolan är:
Assib Hagos,  köket (vik)
Sofia Enander,  Oliven
Karin Fältros, Arken
Maria Halmerius Olander, Oliven
Rebecka Hector, Arken
Annika Jabeskog, Oliven
Margaretha Karlsson, Oliven
Mikael Pettersson, Arken och Oliven
Alexandra Myhre, Arken

För kontaktuppgifter till personalen, se här

Synpunkter/klagomål
Vi tar vi gärna emot synpunkter. Har du synpunkter/klagomål som du vill framföra ser vi helst att det tas upp med den/de berörda på respektive avdelning på förskolan. Du kan även lämna synpunkter/klagomål här.