Sankt Pauli församling

Göteborg
Sankt Pauli förskola

Avdelningen Arken:  031-731 80 96, 0703-20 69 59
Avdelningen Oliven:  031-731 80 97, 0707-84 85 02
Köket:  031-731 80 95

Förskolans mail: sanktpauli.forskolan@svenskakyrkan.se
Besöksadress: Sankt Pauligatan 5-7, 416 62  GÖTEBORG
Postadress: Sankt Pauli församling, Förskolan. BOX 6034, 400 60  GÖTEBORG

Förskolechef 
Bodil Skoog
bodil.skoog@svenskakyrkan.se, 031-731 58 54

Vi som jobbar på förskolan är:
Karolina Uhlander,  köket (vik)
Sofia Enander,  Oliven/Arken
Karin Fältros, Arken
Maria Halmerius Olander, Oliven
Rebecka Hector, Arken
Kristina Svensson, Oliven
Margaretha Karlsson, Oliven
Alexandra Myhre, Arken
Sofia Johansson, Oliven

För kontaktuppgifter till personalen, se här

Synpunkter/klagomål
Vi tar vi gärna emot synpunkter. Har du synpunkter/klagomål som du vill framföra ser vi helst att det tas upp med den/de berörda på respektive avdelning på förskolan. Du kan även lämna synpunkter/klagomål här.