Sankt Pauli församling

Göteborg
Vad gör vi på förskolan?


En dag på förskolan

Förskolan öppnar
07.50   Frukost
09.00-11.00   Fruktstund, samling och utevistelse på gården
11.30   Lunch
12.00   Vila: sovstund eller lässtund
12.30-14.30 Fri lek inne eller ute
14:30   Mellanmål
15.00-17.00 Fri lek inne eller ute
Förskolan stänger

Mat/Lunch
Lunchen levereras varje dag från cateringfirman ”Go Skolmat” http://goskolmat.se/. Till varje måltid serveras grönsaker, mjölk och vatten. Dessutom serveras frukost kl 7:50, mellanmål kl 14:30 och på förmiddagen har vi fruktstund på avdelningarna.

Verksamhet
Barn lär sig hela tiden, inte bara i aktiviteter utan även i vardagliga situationer. När vi går ut har barnen möjlighet att utveckla sin självständighet genom att lära sig att ta på och av sig kläder själva med stöd av personalen. När vi läser utvecklar barnen sitt språk, sin fantasi samtidigt som de får en stund att koppla av. Bland det viktigaste för barnens inlärning och bearbetning av sin vardag är den fria leken.

Rytmik
En gång i veckan har barnen rytmik. Barnen är indelade i två grupper efter ålder. På rytmiken spelar, sjunger, dansar och rör vi oss till musik. Musik och rytmik skapar bland annat gemenskap, stimulerar språket och vi använder alla våra sinnen.

Bibelkvart
En gång i veckan kommer vår förskolechef eller någon av församlingens präster och berättar något ur Bibeln. På bibelkvarten är alla barnen med samtidigt.

Sångsamling
Varje dag samlas barnen till samtal och sång. Vi bekräftar då varje barn och belyser för barnen aktuella ämnen. Under samlingen sker också en genomgång av dagens olika händelser. Detta för att tydliggöra verksamheten för barnen.

Tema/fokus
Vi arbetar temainriktat på förskolan vilket innebär att hela verksamheten präglas av det aktuella tema som barnen är med att välja. Vi vill lyfta den demokratiska processen, barnens kunskap och tankar är viktiga att lyfta och föra vidare! Genom fokusarbetet vill vi skapa lust att lära, nyfikenhet att ta reda på mer, hjälpa barnen att fundera på hur man kan lära sig mer och hur man kan få information om saker.

Minikyrka
Ca sex gånger per år går förskolan till Sankt Pauligården för en rytmikinspirerad samling med ljus och ljudinslag. Samlingen riktar sig till barn i förskoleåldern. Barnen möter olika personer från bibelns värld.

Gudstjänster för små och stora
Föräldrar och barn inbjuds ca sex gånger per år till gudstjänst för små och stora. Sång, bibeldrama, bildvisning, såpbubblor, bön och sjalar är olika inslag i dessa gudstjänster. Förskolebarnen medverkar med sång.

Dokumentation
För att kunna följa och dokumentera barnens utveckling använder vi oss av portfolio. I portfolion samlar vi bland annat barnens skapande, foton från verksamheten, intervjuer. Portfolion finns tillgänglig för barnen, så att de själva kan följa sin egen utveckling. Vi brukar även på vårterminen ha utvecklingsamtal. Under detta pratar vi tillsammans med föräldern/föräldrarna om barnets sociala, språkliga, motoriska och emotionella utveckling.

Dokument
Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2019 ÖP förskola och fritidshem
Systematisk kvalitetsarbete 2017-2018