Sankt Pauli församling

Göteborg

Blanketter

Information om Sankt Pauli förskola
För dig som har förskoleplats på skolan. I foldern finner du information om förskolan, hur vi arbetar, avgifter, likabehandlingsplan, vad gäller vid sjukdom, mm.
Förskolefolder 2019

Avgift – blankett för beräkning av förskoleavgift
Avgiften på vår förskola grundar sig på kommunens system och regler för maxtaxa. Den del av förskoleavgiften som vårdnadshavaren betalar baseras på en beräknad inkomst av vårdnadshavare/vårdnadshavarna. När du fått plats på förskolan lämnar du in en inkomstuppgift som ligger till grund för avgiften. Avgiften faktureras sedan månadsvis.
Blankett Familje och inkomstredovisning 2019-08

Allergiinformation
Har ditt barn allergier?
Klicka på länken nedan och spara ner filen på din dator.
Öppna filen i Adobe Acrobat reader,
(om du inte har det kan programmet kan laddas ner gratis här)
fyll i information, lägg in en bild på barnet.
Spara ner det ifyllda dokumentet som en pdf och mejla det till förskolan.
Allergiinformation

Om maten på förskolan
Maten på Sankt Pauli förskola