Sankt Pauli församling

Göteborg

Blanketter

Information om Sankt Pauli förskola
För dig som har förskoleplats på skolan. I foldern här finner du information om förskolan, hur vi arbetar, avgifter, likabehandlingsplan, vad gäller vid sjukdom, mm.

Avgift
Avgiften på vår förskola grundar sig på kommunens system och regler för maxtaxa. Den del av förskoleavgiften som vårdnadshavaren betalar baseras på en beräknad inkomst av vårdnadshavare/vårdnadshavarna. När du fått plats på förskolan lämnar du in en inkomstuppgift som ligger till grund för avgiften. Avgiften faktureras sedan månadsvis.

Aktuella blanketter.
Familje och inkomstredovisning