Sankt Pauli församling

Göteborg
Är du intresserad av att ha ditt barn på vår förskola?

Vill du besöka oss, är du välkommen att ringa oss och boka en tid. Vi har en egen kö till vår förskola. Har barnet syskon som går på förskolan får man förtur.

OBS! För att behålla sin köplats måste man bekräfta sin anmälan varje vår. Detta görs senast 1 mars via mail till vår förskolechef.

Du kan anmäla dig till kön genom att fylla i  Ansökan om förskoleplats på Sankt Pauli förskola.
Skriv  ut den, underteckna och lämna/skicka den till Sankt Pauli församling (adress finns på blanketten).