Sankt Pauli församling

Göteborg
Sankt Pauli förskola – Arken och Oliven

Förskolan har en kristen profil, vilket innebär att kristna grundvärderingar förs in i vardagen. Enklast förklaras dessa värderingar med den gyllene regeln från bibeln:

Allt vad ni vill att människor ska göra mot er,
det ska ni göra mot dem.
Matt 7:12

Sankt Pauli förskola skall vara rolig, trygg och lärorik för alla som deltar och lägga grunden för ett livslångt lärande.

Förskolans två avdelningar, Arken och Oliven, har 17 barn vardera mellan 1-5 år. Varje avdelning har tre förskollärartjänster. Vi har även en heltidstjänst i vårt kök.

Förskolan ligger på Sankt Pauligatan i ett hyreshus i närheten av Sankt Pauli kyrka.

logga forskolan