Sankt Pauli församling

Göteborg
Studie- och föredragskvällar i Sankt Pauli

Välkommen till studie- och föredragskvällar
onsdagar kl 19.15-20.30

Onsdagskvällarna är församlingens studiekväll med undervisning, gemenskap och fördjupning! Här finns chansen att lära sig mer om den kristna tron och om Bibelns budskap till oss. Tillsammans får vi samtala och reflektera över, och fördjupa oss i trons liv.

Kvällen inleds med veckomässa i kyrkan kl 18.30 följt av en enkel fika i Sankt Pauligården. Ca 19.30 börjar föredraget/bibelstudiet.

Ingen föranmälan behövs, det är bara att komma.
Frågor om studiekvällarna? Kontakta Björn Larsson, 031-731 58 46


Bibelstudier
Daniel Bennsten leder bibelstudier över Filipperbrevet
(utom de dagar då det är Tretår eller föredrag , se nedan)


Tretår
Fyra onsdagskvällar följer vi upp söndagarnas Påtår med en fristående uppföljning/fördjupning, en Tretår
Dessa föredrag och uppföljningar handlar om:
Isagogik – att förstå en bibelbok i sitt  sammanhang


ons 30 januari 19.30 Tretår
Daniels bok.  Torbjörn Johansson
(Påtår sön 27 januari)

ons 6 mars 19.30 Tretår
Markusevangeliet. Torbjörn Johansson
(Påtår sön 3 mars)

ons 20 mars 19.30  Föredragskväll
Intryck från Kina
Vår kyrkvärd Nils Olof berättar med personliga foton om sina intryck från Kina – samhället och kyrkan.

ons 27 mars 19.30 Tretår
Profeten Obadja. Torbjörn Johansson
(Påtår sön  24 mars)

ons  8 maj 19.30 Tretår
5:e Moseboken. Daniel Johansson
(Påtår sön 5 maj)