Sankt Pauli församling

Göteborg

Seminariet PÅTÅREN- föredrag kl 13, i anslutning till söndagens kyrkkaffe.

Vi fortsätter på höstens fyra träffar med tema: Vad bekänner vi? 
Ledare: Torbjörn Johansson och Daniel Johansson, lärare på Församlingsfakulteten i Göteborg

4 februari
5. Vad bekänner vi?
– om dopet? Daniel Johansson

Fullskärmsinfångning 2018-01-31 171037

4 mars
6. Vad bekänner vi?
– om nattvarden
Daniel Johansson

15 april
7. Fri från Guds lag?
Torbjörn Johansson

13 maj
8. Om politik och religion – vad är kyrkans uppgift?
Torbjörn Johansson