Sankt Pauli församling

Göteborg

Seminariet PÅTÅREN- föredrag kl 13, i anslutning till söndagens kyrkkaffe med
TRETÅR – uppföljning och fördjupning påföljande onsdag kl 19.30

Vårens fyra träffar fortsätter höstens tema:
Isagogik – att förstå en bibelbok i sitt  sammanhang
(söndagarnas föredrag följs upp av en “tretår”, en fristående uppföljning/fördjupning påföljande onsdag kl 19.30 efter veckomässan)

Torbjörn Johansson och Daniel Johansson, lärare på Församlingsfakulteten i Göteborg, håller föredrag och leder studiekvällar.

Välkommen!  Ingen föranmälan.

27 januari
Daniels bok.  Torbjörn Johansson
(Tretår 30 januari 19.30)

3 mars
Markusevangeliet.  Daniel Johansson
(Tretår 6 mars 19.30)

24 mars
Profeten Obadja.  Torbjörn Johansson
(Tretår 27 mars 19.30)

5 maj
5:e Mosebok.  Daniel Johansson
(Tretår 8 maj 19.30)


 

 

Frågor? Kontakta Björn Larsson. 031-731 58 47