Sankt Pauli församling

Göteborg

Seminariet PÅTÅREN- föredrag kl 13, i anslutning till söndagens kyrkkaffe med
TRETÅR – uppföljning och fördjupning påföljande onsdag kl 19.30

Höstens seminarier är under planering.


 

 

Frågor? Kontakta Björn Larsson. 031-731 58 47