Sankt Pauli församling

Göteborg

Seminariet PÅTÅREN- föredrag kl 13.10, i anslutning till söndagens kyrkkaffe med TRETÅR – uppföljning och fördjupning påföljande onsdag kl 19.30

Höstens seminarier fortsätter med introduktioner till Bibelns olika böcker. Isagogik – att förstå en text utifrån dess sammanhang

23 feb
Predikaren
Torbjörn Johansson

22 mars 
1 och 2 Thess
Daniel Johansson

19 april
1 o 2 Samuelsboken
Torbjörn Johansson

10 maj
Första Petrusbrevet
Daniel Johansson

Frågor? Kontakta Björn Larsson. 031-731 58 47