Sankt Pauli församling

Göteborg
Kyrksöndag
– högmässa kl 11.00, kyrkkaffe och därefter föredrag kl 13.00

24/2
Så ska hela Israel bli frälst
– om Guds löfte i Rom. 11
Björn Larsson (i Tillflykten)

31/3
Om judarnas tempel

Daniel Bennsten (i Tillflykten)

7/4
Open doors – om den förföljda kyrkan
Andreas Reinhardt (Pauligården, Stora salen)

28/4
Jesus och de judiska festerna
Mikael Andersson (i Tillflykten)


Med reservation för förändringar
Frågor? Kontakta Björn Larsson, 031-731 58 47