Sankt Pauli församling

Göteborg
Kyrksöndag
– högmässa kl 11.00, kyrkkaffe och därefter föredrag kl 13.00

Höstens kyrksöndagar:

26/8
Forum Sankt Pauli – information och samtal om församlingen och församlingslivet.
fh Daniel Bennsten


7/10
Kvinnor i Bibeln 2.0

Kiki Pettersson


18/11
Ämne och talare ännu ej klart


16/12
Ämne och talare ännu ej klart


Med reservation för förändringar
Frågor? Kontakta Björn Larsson, 031-731 58 47