Sankt Pauli församling

Göteborg
Kyrksöndag
– högmässa kl 11.00, kyrkkaffe och därefter föredrag kl 13.00

Höstens program är under planering

 


Med reservation för förändringar
Frågor? Kontakta Björn Larsson, 031-731 58 47