Sankt Pauli församling

Göteborg
Kyrksöndag
– högmässa kl 11.00, kyrkkaffe och därefter föredrag kl 13.00

Höstens kyrksöndagar

13 oktober
Församlingsinstruktionen
Vårt församlingsråd leder ett samtal om pastoratets församlingsinstruktion som man nu arbetar med.

24 november
Församlingens diakoner Annette och Kicki  talar om församlingens diakoni.


Med reservation för förändringar
Frågor? Kontakta Björn Larsson, 031-731 58 47