Sankt Pauli församling

Göteborg
Kyrksöndag
– högmässa kl 11.00, kyrkkaffe och därefter föredrag kl 13.00

Vårens kyrksöndagar:

21/1
Forum Sankt Pauli – information och samtal om församlingen och församlingslivet.
Det nya församlingsrådet presenteras.
Daniel Bennsten

25/2
Om mission – utblick Peru
Hjalmar och Lisa Unosson blivande missionärer i Peru berättar om sitt kommande arbete för ELM.
Rakel Smetana och Erik J Andersson informerar om ELM:s missionsarbete.

11/3
Kvinnor i Bibeln 2.0

Kiki Pettersson

25/3
Att börja använda Andens gåvor.
Per-Olof Olsson

22/4
Att vara en offensiv kristen i en kyrka på defensiven.
Bo Brander

Med reservation för förändringar
Frågor? Kontakta Björn Larsson, 031-731 58 47