Sankt Pauli församling

Göteborg

Tron är en gåva och tron är något att växa i som ung och och gammal. Vi vill i församlingen ordna platser och tillfällen också utanför söndagens gudstjänst där det ges rum för fördjupning och reflexion, för samtal och möten. Platser där vi tillsammans får hitta en tro och växa i tro och kunskap

Aposteln Paulus skriver till församlingen i Kolosse:
“Honom [Jesus Kristus] förkunnar vi genom att vägleda alla människor och undervisa dem alla med all vishet för att kunna föra fram alla som fullvuxna i Kristus” (Kol 1:28)

Som församling uppkallad efter honom är vår önskan och strävan att Sankt Pauli församling skall vara ett sådant sammanhang.