Sankt Pauli församling

Göteborg

Lever du med små ekonomiska marginaler, på “existensminimum”, eller nästintill? Då kan du få hjälp att söka fondpengar.

Fondträff i Sankt Pauligården måndagen den 16 april 2018 kl 10-12 & 14-16

Då finns det fondansökningslappar framlagda, som du kan hämta och fylla i själv — eller stanna kvar och få hjälp med att skriva ansökan. Fonderna är pengar som skänkts av enskilda (oftast arv/donation), eller av organisationer som samlar in för att kunna hjälpa andra; till exempel Majblomman, Cancerfonden osv.
Personal från konsument Göteborg, som kan ge råd och stöd vid ekonomiska problem finns med under dagen. Vi är ett antal på plats som gärna hjälper till att fylla i, men det är inte vi som fattar beslut om vilka som får pengar.

Ta med dig följande:
• Inkomstredovisning för de senaste tre månaderna; pension, A-kassa, sjukpenning eller normberäkningen från Socialtjänsten.
• Senaste deklarationen
• Hyresavi
• Personbevis som visar Familjebilden. Det beställs på Skatteverkets
hemsida www.skatteverket.se. Du kan också få hjälp att beställa vid
Fondträffen.
• Legitimation

Frågor? Kontakta Annette Andreasson eller Kicki Bengtsson.

annette.andreasson@svenskakyrkan.se Tel: 031 7315849
kristina.bengtsson@svenskakyrkan.se Tel: 031 7315848

Välkommen!