Sankt Pauli församling

Göteborg

Diakoni

Diakoni-
ett lyssnande öra, en utsträckt hand

Samtal – någon att tala med

Ibland behöver man prata med någon utomstående om sin livssituation. Du kan alltid boka ett enskilt samtal med någon av våra diakoner eller präster. Inga frågor eller problem är för stora eller för små.

Vi vill ge dig tid att lyssna och samtala.  Präster och diakoner erbjuder, i mån av tid, själavårdande och stödjande samtal under tystnadsplikt. Du är välkommen oavsett fråga eller storlek på problem och oavsett om du är medlem i Svenska kyrkan eller inte.

Kanske har du drabbats av sorg eller sjukdom, blivit arbetslös eller känner att du helt enkelt fastnat och har svårt att komma vidare . Kanske har du, tvärtom, varit med om någonting livsomvälvande och positivt. Eller så är du kanske intresserad av att diskutera livsåskådning och tro.
Ingen fråga är för liten eller för stor. Välkommen att boka tid, ring eller kontakta oss via e-post.

Tystnadsplikt – bra att känna till
Både diakoner och präster har tystnadsplikt. Men bara präster har absolut tystnadsplikt – det betyder att de, under inga omständigheter, får föra vidare det som sagts under ett själavårdande samtal eller biktsamtal. Diakoner har däremot en anmälningsplikt , om det gäller barn som far illa.


Diakoni/ Ekonomiskt stöd
Gäller ditt besök ekonomiska frågor kan vi endast ta emot dig som är bosatt i Sankt Pauli församling. I annat fall hänvisas du till din hemförsamling.


Kontakt:
Diakoniexpedition öppet : tisdag och  onsdag 9-11  (viss variation kan förekomma)   Sök oss gärna på vår e-post för tidsbokning.

kb hs 2019
Kristina “Kicki” Bengtsson, 031-731 58 48, epost
Expedition onsdag

_DSC0997-001
Annette Andreasson, 031-731 58 49, epost
Expedition tisdag

 


Är Ditt ärende akut?
Vänd dig till Socialjouren,
tel: 031 365 87 00,  Stora Badhusgatan 14