Sankt Pauli församling

Göteborg

Det heliga landet

Resa till det heliga landet

Fullskärmsinfångning 2018-06-11 121743

Exodusresor ordnar tillsammans med Sankt Pauli församling en resa till Israel 30/5-8/6 2019.

Läs om resan i foldern här

Intresseanmälan
Icke bindande intresseanmälan (namn och adress) mailas till sanktpauli.forsamling@svenskakyrkan.se eller i Sankt Paulis brevlåda, box 6034, 400 60 Göteborg.
Definitivt program kommer i slutet av augusti med uppdaterat pris på flygbiljett.
Antalet platser är begränsat.
Den som har intresseanmält har företräde.

Mer information lämnar gärna:
Mikael Andersson, 0722 – 34 56 98 och
församlingsherde Daniel Bennsten, 031-731 58 45.