Sankt Pauli församling

Göteborg
Sankt Pauli kyrka

är församlingskyrka för Sankt Pauli församling. Sin nuvarande omfattning fick församlingen 1969 då Gubbero överfördes från Kristine, och delar av Lunden överfördes från Örgryte, för att tillsammans med Olskroken och Bagaregården utgöra Sankt Pauli nybildade församling. Församlingen fick geografiskt och naturligt sitt centrum i Sankt Pauli kyrka. Mellan åren 1883 och 1969 tillhörde kyrkan Göteborgs Gamlestads Församling, samt före 1883 Göteborgs Domkyrkoförsamling.

I Bertil Lundbergs bok, “Then Gamble stadh och thess kyrckio 1882 – 1982” finns en utförligare historik över Sankt Pauli Kyrka och dess församlingsliv under de första hundra åren.  Boken finns att köpa på bokborden.

 

Sankt Pauligården
byggdes 1982 och ligger i anslutning till kyrkan.