Sankt Pauli församling

Göteborg

Brand på Östra kapellet

Info från kyrkogårdsförvaltningen finns här