Sankt Pauli församling

Göteborg
Söndagskola

Det är söndagsskola varje högmässa. Före predikan sjungs en sång då barnen samlas framme i kyrkan till en kort bön, därefter går söndagsskolebarnen ut i sina grupper.
Under sommarens gudstjänster är det inte alltid söndagsskola men pålyses i början av gudstjänsten.

Yngre gruppen 3-5 år
Här sjunger vi och berättar bibelberättelser och barnen målar i sina böcker.


Mellangruppen 6-9 år

Här pratar vi om en bibelberättelse, sjunger, ritar och samtalar. Ofta har varje termin ett eget tema.


Söndagsklubben från åk 3
Här utgår vi från någon av söndagens texter och lär oss mer och diskuterar.


Tidningen Droppen

Alla får barntidningen Droppen med sig hem varannan vecka.


Info:
Bodil Skoog, församlingspedagog
031-731 58 54
e-post