Sankt Pauli församling

Göteborg
Söndagskola

Det är söndagsskola varje högmässa. Före predikan sjungs en sång då barnen samlas framme i kyrkan till en kort bön, därefter går söndagsskolebarnen ut i sina grupper.
Under sommarens gudstjänster är det inte alltid söndagsskola men pålyses i början av gudstjänsten.

Söndagsskolan börjar i v 2.

Yngre gruppen 3 år-förskoleklass
Här sjunger vi och berättar bibelberättelser och barnen målar i sina böcker.

Mellangruppen åk 1-4
Här pratar vi om en bibelberättelse, sjunger, ritar och samtalar. Ofta har varje termin ett eget tema.

Söndagsklubben från åk 5
Här utgår vi från någon av söndagens texter och lär oss mer och diskuterar.

Tidningen Droppen
Alla får barntidningen Droppen med sig hem varannan vecka.


Info:
Johanna Nyholm Skoglund, församlingspedagog
031-731 58 62
e-post