Sankt Pauli församling

Göteborg
Gudstjänster för SMÅ & stora

Vi träffas i kyrkan för att möta Gud. Under gudstjänsterna medverkar församlingens förskola och barnkörer. Gudstjänsten riktar sig till liten som stor! Sång, drama, bildvisning, såpbubblor, sjalar är olika inslag i dessa gudstjänster.

Höstens SMÅ&stora: 15 sep, 20 okt, 8 dec


 

 

Info:
Ingegerd Anderzén 031-731 58 41, epost