Sankt Pauli församling

Göteborg
Gudstjänster för SMÅ & stora

Vi träffas i kyrkan för att möta Gud. Under gudstjänsterna medverkar församlingens förskola och barnkörer. Gudstjänsten riktar sig till liten som stor! Sång, drama, bildvisning, såpbubblor, sjalar är olika inslag i dessa gudstjänster.

Vårens SMÅ&stora:

4 februari
Fullskärmsinfångning 2018-01-26 095151

Församlingens barnkörer och förskolans barn sjunger
Ingegerd Anderzén – körledare
Johannes Sköldengen – präst

25 mars


Info:
Ingegerd Anderzén 031-731 58 41, epost
Johannes Sköldengen 031-731 58 46, epost