Sankt Pauli församling

Göteborg
Gudstjänster för SMÅ & stora

Vi träffas i kyrkan för att möta Gud. Under gudstjänsterna medverkar församlingens förskola och barnkörer. Gudstjänsten riktar sig till liten som stor! Sång, drama, bildvisning, såpbubblor, sjalar är olika inslag i dessa gudstjänster.

Vårens SMÅ&stora:
26 januari
29 mars

17 maj är det Kyrkdag – stor familjegudstjänst kl 11 med sång av barnkörerna, söndagsskola, aktiviteter och fika efter gudstjänsten.


Info:
Johanna Nyholm Skoglund 031-731 58 62, epost