Sankt Pauli församling

Göteborg
Gudstjänster för SMÅ & stora

Vi träffas i kyrkan för att möta Gud. Under gudstjänsterna medverkar församlingens förskola och barnkörer. Gudstjänsten riktar sig till liten som stor! Sång, drama, bildvisning, såpbubblor, sjalar är olika inslag i dessa gudstjänster.

OBS! 
Onsdag 22 maj kl 17.00
Tema: Jesus hjälper!

Fullskärmsinfångning 2019-05-15 151539


Info:
Ingegerd Anderzén 031-731 58 41, epost