Sankt Pauli församling

Göteborg
Gudstjänster för SMÅ & stora

Vi träffas i kyrkan för att möta Gud. Under gudstjänsterna medverkar församlingens förskola och barnkörer. Gudstjänsten riktar sig till liten som stor! Sång, drama, bildvisning, såpbubblor, sjalar är olika inslag i dessa gudstjänster.

Höstens SMÅ&stora:

23 september
Fullskärmsinfångning 2018-09-14 144515

Tema: Änglar
Församlingens barnkörer och förskolans barn sjunger.
Ingegerd Anderzén – körledare
Daniel Bennsten – präst

21 oktober

9 december

 


Info:
Ingegerd Anderzén 031-731 58 41, epost
Johannes Sköldengen 031-731 58 46, epost