Sankt Pauli församling

Göteborg
Minikyrka i Pauligården för barn i förskoleåldern.

Ni får uppleva vårt tema med bild, ljud och ljus. Minikyrka passar även för de minsta. Vi sjunger och spelar tillsammans. Ofta är vi över 100 barn och vuxna! Efteråt är det fika och lek.

Efter Minikyrka fortsätter Öppen Förskola en trappa ner med fika och lek till kl 12.

två fredagar i höst kl 10.10:
Fullskärmsinfångning 2018-10-01 111519

5 oktober, tema:  Jesus o barnen

Fullskärmsinfångning 2018-10-03 140539

9 november, tema:  Tack!


kl 10.10-ca 10.40 i Pauligården
Ledare: Ingegerd Anderzén och Kicki Bengtsson

banner