Sankt Pauli församling

Göteborg
Låt barnen sjunga!

Aktuellt:
Höstterminen startar onsdagen 5 september.


Här nedan hittar du information om Sankt Pauli barnkörer.
Anmälan och info:  musikpedagog Ingegerd Anderzén
031-731 58 41, epost


Kör-Lek
För barn 4 – ca 6 år
Kör-Lek övar onsdagar 16.15-16.55 i Sankt Pauligården. Vi sjunger, dansar och leker med musik. Ibland tar vi fram rytminstrument och blir en orkester. Vi sjunger och spelar i familjegudstjänsterna i Sankt Pauli kyrka cirka tre gånger per termin.

Miniorkör
För barn ca 7 – ca 10 år
Miniorkören övar onsdagar 17.00-17.45 i Sankt Pauligården.
En kör för dig som gillar att sjunga och röra dig till musik. Du får träffa andra sångsugna barn och lära dig nya sånger. Vi sjunger dessutom i gudstjänsten ca tre gånger per termin.

Miniorkören har ett begränsat antal platser. Kontakta Ingegerd,  om du är intresserad av att börja. Förtur ges för de barn som är inskrivna i Kör-Lek.

Juniorkör
För barn ca 11 år och uppåt.
Juniorkören träffas onsdagar kl 18-19 i Sankt Pauligården.
Vi sjunger och rör oss till musik, lär oss nya sånger och sjunger sånger som vi redan kan. Ibland åker vi på läger. Sjunger i gudstjänsten gör vi cirka 4 gånger per termin.

Juniorkören har ett begränsat antal platser. Kontakta Ingegerd, se ovan, om du är intresserad av att börja. Till Juniorkören görs ett litet inträdesprov innan man får klartecken att börja. Förtur ges för de barn som är inskrivna i Miniorkören.


Välkomna!